S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Sizlerle yapacağımız fiziksel veya çevrim içi görüşmeler sonucunda, hukuki uyuşmazlığınız alanında uzman avukatlar tarafından tespit edilir. Hukuki sürecin nasıl işleyeceği artı ve eksileri ile birlikte rapor halinde tarafınıza sunulur. Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu tarafından temsil edilmek istemeniz durumunda, avukatlık sözleşmesi akdetmeniz ve tarafımıza vekaletname çıkarmanız gerekmektedir.

Avukat ile temsil edilmek istenen işlemler için noter aracılığı ile vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu tarafından temsil edilmek istemeniz durumunda, noter aracılığı ile vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. Vekaletname çıkarırken gerekli bilgilerin notere sunulması (Örn: Adres, TCKN., Fotoğraf)  ve hukuki işlemlerinizin masraf ve verim açısından hız kazanması için vekaletnameye eklenmesi gereken özel yetkiler olabileceğinden hukuki uyuşmazlığınızın tespit edilmesi ve bu doğrultuda vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu’nun prensiplerinden biri müvekkillerini hukuki uyuşmazlıklarında güncel tutmaktır. Müvekkillerimize belirli aralıklarla basit ve anlaşılır bir dil ile raporlar sunulmakta olup, süreç hakkında bilgi sahibi olmaları ve güncel kalmaları sağlanır. Türk Mahkemelerinde görülen davanızı veya icra dairelerindeki icra takiplerinizi E-Vatandaş sisteminden (https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp) de takip edebilirsiniz.

Avukatlık ücreti her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere avukat tarafından verilen hizmete ve bu hizmet karşılığında talep ettiği ücrete göre belirlenir. Hukuki uyuşmazlığınızın mahiyeti ve verilecek hizmete göre değişiklik göstermesi nedeniyle ücrete ilişkin bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201124-3.htm)

Sizlerin talepleri doğrultusunda görüşmelerimizi büromuzda veya özel toplantı alanlarında gerçekleştirebildiğimiz gibi çevrim içi platformlar (Örn: WhatsApp - Zoom - Google Meet) aracılığı ile de gerçekleştirebiliyoruz. Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle karşılaşabileceğimiz tüm riskleri minimuma indirmek için büromuzda alınması gereken tüm tedbirleri alıyor, siz müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz.

16/04/2020 tarihinde İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde gereği hizmet sözleşmesi çerçevesinde çalışan işçiler, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri,belirli süreli hizmet sözleşmesinin süresinin sona ermesi veya iş verenin faaliyetlerini sona erdirmesi halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından hizmet sözleşmesinin feshedilmesi yasaklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işten çıkarma yasağı 17 Mart’tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştır. Bu durumda işten çıkarma yasağı Haziran Ayına kadar uzatılmış olup, işten çıkarılmanız yukarıda belirtilen şartlar oluşmadan gerçekleşmesi durumunda hukuka aykırıdır. Bu nedenle alanında uzman avukata danışarak yasal haklarınızı öğrenebilir ve gerekli hukuki işlemleri başlatabilirsiniz.

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmıştır. Açık rıza beyanı, kişinin kişisel verilerine ilişkin yapılacak işlemlere onay verdiği anlamına gelmektedir. Kanun istisnai haller saklı kalmak üzere, açık rıza beyanı olmadan kişisel verilerin işlenemeyeceğini, özel nitelikli verilerin işlenmesinin yasak olduğunu, verilerin aktarılamayacağını, yurt dışına aktarılamayacağını belirtmiştir. 

Hemen Randevu Alın !

Alanında Uzman Avukatlarımızla Hemen İletişime Geçmek İçin Formu Doldurmanız Yeterli..

  Blog

  Hukuk Yazılarımız

  Egemen İnaltay

  Avukat

  Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden almış olan Av. Egemen İnaltay, katılmış olduğu program ile Bologna Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü olmak üzere “ Information Technology and Law - Business Law in China - European Union Law - Principles of European Legal Orders - Philosophy of Law” derslerini almış, başarı ile lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından İstanbul Barosu’na kayıt olarak yasal stajını tamamlamıştır. Aktif olarak kurucusu olduğu Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu’nda çalışmaktadır.

  Özge Karaer Deliveli

  Avukat Arabulucu

  2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, stajını İstanbul’da tamamladıktan sonra New York Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nde staj yapmıştır. 2009 - 2015 yılları arasında Muğla Barosu’na kayıtlı avukatlık yapmış olup, 2015 yılından itibaren İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır. Kurucu olduğu Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu’nda aktif olarak çalışmaktadır.

  Call Now ButtonHemen İletişim !