375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Kamu Görevinden İhraca İlişkin Açıklama

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35. maddesi gereği özellikle FETÖ/PYD terör örgütü ile ilişkisi olan kamu görevlilerinin görevlerinden ihraç edildiği görülmektedir.

İhraç edilen kamu görevlileri arasında yargılaması devam eden ya da hakkında beraat kararı verilmiş olanlar mevcuttur. Ceza yargılaması devam eden veya yargılama sonucu beraat eden kişinin görevden ihraç edilmesi hukuka uygun mudur?

İdari soruşturma geçiren birçok kamu görevlisinin ihraç edildiği bu günlerde alanında uzman avukat tarafından hukuki sürecin incelenmesi ve akabinde hukuki analiz çıkarılması gerekmektedir.

HUKUKİ DAYANAK

375 sayılı KHK’da belirtilen milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu iddiası ile hakkında ceza yargılaması bulunan kişilerin ayrıca idari soruşturma geçirdikleri görülmektedir. Bu soruşturma ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilmekte olup, görevden çıkarma kararı İçişleri Bakanının onayına bırakılmıştır.

375 sayılı KHK Geçici 35 maddesi:

“… Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen… personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.”

CEZA HUKUKU VE İDARE HUKUKU AYRIMI

Hukuki sürecin ceza ve idare hukuku boyutunun ayrılması ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada işbu yazımızda sürecin idare hukuku boyutunda değerlendirilme ve genel bilgi verilecektir.

Anılan maddeye göre terör örgütleri veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyelik, mensubiyet veya iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirilmesi İçişileri Bakanının onayına bırakılmıştır.

Ancak bilindiği üzere idarenin her türlü işlemine karşı kanun yolu açıktır.

HUKUKİ SÜREÇ

Anayasamızın temel ilkelerinden biri de hukuk devleti ilkesidir. Bu noktada idarenin her türlü işlemine karşı kanun yoluna gidilebilir ve idarenin keyfi işlem yapmasının önüne geçilir.

İdare takdir yetkisine haiz olduğu durumlarda dahi tam anlamıyla özgür ve keyfi hareket edemez. İdare, gerek Anayasa, gerek kanun gerekse de disiplin yönetmelikleri ile bağlıdır.

Hakkınızda gerçekleştirilen idari soruşturmanın hukuka uygun olup olmadığı, disiplin yönetmeliklerine uygun olup olmadığı son derece önemlidir.

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu tarafından alanında uzman avukatlarımız ile hukuki süreciniz baştan sona incelenecektir. Bu inceleme sonucunda öncelikle usul işlemler değerlendirilecek daha sonra esasa ilişkin değerlendirme yapılacaktır.

Hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin yol haritanız çıkarıldıktan sonra idari yargıda iptal davasının açılıp açılmaması yönünde profesyonel görüş sunulacaktır.

İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI VE GÖREVE İADE SÜRECİ

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu tarafından hukuki incelemeniz gerçekleştirildikten sonra ve idari yargıda iptal davasına ilişkin tarafınıza genel bilgilendirme yapılır.

Yukarıda izah edildiği şekilde, idarenin her türlü işlemine karşı kanun yolu açıktır. İdari yargıda iptal davası da idare tarafından karar verilen idari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesinden iptal edilmesi talebidir.

Bu noktada usul ve esasa ilişkin hata yapmamak adına alanında uzman avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. Dava 60 gün içerisinde, görevli ve yetkili mahkemede açılmalıdır. Açılacak davanın dilekçesinin profesyoneller tarafından hazırlanması, yargının en önemli sujelerinden olan avukatlar ile takip edilmesi oldukça önemlidir.

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu tarafından alanında uzmana avukatlar ile birlikte idari yargıda iptal ve göreve iade sürecine ilişkin profesyonel hukuki hizmet verilmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için info@karaerinaltay.com adresinden bize ulaşbilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Alanında Uzman Bir

Avukat mı Arıyorsunuz ?

Hukuki konularda merak ettiğiniz soruların yanıtına hemen ulaşabilirsiniz..

Call Now ButtonHemen İletişim !