GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun yargı eliyle çözümlenmesi bazı durumlarda uzun süreler alabilmektedir. Yargılama süresince uyuşmazlık konusunun dış etkilerden korunması gerektiği, ivedi şekilde delil tespiti yapılarak tutanaklara geçirilmesi gerektiği veyahut uyuşmazlığı etkileyecek kötü niyetli, dürüstlükten uzak ve tehlikelerin savuşturulması gerekmektedir.

Bu noktada yargı sistemimiz uyuşmazlık konusunun etkilenmemesi için geçici hukuki koruma tedbirlerini bizlere sunmaktadır. Bu yazımızda genel hatlarıyla geçici hukuki koruma tedbirlerinin tanımı, amacı ve örneklendirmeleri yer alacaktır.

Detaylı bilgi için info@kararerinaltay.com adresinden bize ulaşabilir, randevu talep edebilirsiniz.

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİNİN TANIMI

Geçici hukuki koruma “davacı veya davalının hukukî konumlarının kesin hukukî korumaya kadar yargılama süresinden ötürü oluşabilecek zararlarının bertaraf edilmesine yönelik geçici, kapsamlı veya sınırlı olabilen yargısal hukuki koruma” olarak tanımlamak mümkündür.

Ayrıca yargı mercilerince yaklaşık ispat seviyesi ile gerektiğinde hukuki dinlenilme hakkı ertelenerek ivedi şekilde bağlayıcı ve zorlayıcı verilen kararlar olarak da belirtebiliriz.

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİNİN AMACI

Hakimlerin doğru karara ulaşabilmeleri için yargılamanın vazgeçilmez nitelikteki işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlemlere usulî işlemler olduğu gibi kişilerin temel hak ve özgürlükleri gibi evrensel, uluslararası, anayasal gibi hakları da dahildir.

Yargılamanın zorunlu tutması gereken unsurlarına örnek vermek gerekirse dinlenilme hakkı ve ispat hukukunu sayabiliriz. İşbu hususların tamamı ve yargıda biriken iş yükünün her geçen gün artması nedeniyle uyuşmazlıklar makul süresinde tamamlanamamaktadır.

Yargılamanın gerçeğe ulaşmasında geçecek sürelerde maddi gerçekliğe ulaşmanın zorlaşmaması veyahut imkansız olmaması gerekmektedir. Bu noktada uyuşmazlığı etkileyecek tehlikelerin ve kötü niyetli davranışların engellenmesi, gerçeğe ulaşmanın kolaylaştırılması amacıyla kanun koyucu tarafından geçici hukuki koruma tedbirleri uygulanmaktadır.

Hukuk her zaman zayıfı korumalı ve denge mekanizması getirmelidir. Bu denge mekanizmasında da menfaatleri çatışan süjelerden biri üstün tutularak koruma altına alınmalı ancak diğer taraf da sistem içerisinden tamamen çıkarılmamalıdır.

Bu noktada geçici hukuki koruma tedbirlerinin bir denge mekanizması olduğunu da söyleyebiliriz.

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ile MENFAAT DENGESİNİN KURULMASI

Uyuşmazlığın temelinde ileri sürülen bir hak ve ileri sürülene karşı bir müdahale bulunmakta olup buna temel hak çatışma denilmektedir. Bazı durumlarda bu hak çatışma son derece gerilimli olabilmektedir.

Hukuk düzeni süjelerin menfaatlerini karşılaştırarak bir menfaat dengesi oluşturması gerekmektedir. Yargı, menfaatleri hassas şekilde değerlendirir ve menfaati ağır basan tarafa öncelik verir. Ancak diğer tarafı da yargılamanın dışına çıkartmaz.

Buradaki amaç üstün menfaate sahip olan süje için tedbir alarak bir denge mekanizması kurmaktır.

HUKUKİ DAYANAK

Geçici hukuki koruma tedbirlerinin kapsamının belirlenmesi görevi doktrin ve yargıya düşmektedir. Bu kapsam belirlenirken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu dikkate alınmalıdır.

En bilinen HMK’da ihtiyati tedbir ile delil tespiti olup, İİK’da ise ihtiyati hacizdir. Boşanma ve ayrılık davalarında ise TMK 169. madde gereği hakim geçici önlemler alabilmektedir.

ZAMANAŞIMI

Geçici hukuki koruma kararları ile davanın konusunu birbirinden ayırmak gerekmektedir. Nihai karara giden yargılamanın mahiyeti için alınan geçici kararlardır ve kaldırılabilir niteliktedir. Geçici hukuki koruma kararları zamanaşımını kesmez.

Bu noktada geçici önlemler maddi gerçekliğe ulaşmak için son derece önemli olup, alanında uzman avukat ile çalışmak davanızın doğrudan gidişatını etkileyecektir. Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu dava açılmadan önce gerekli kurgulamaları gerçekleştirir. Süreci planlar ve atılacak ivedi adımları atarak müvekkillerini her daim önde tutar.

 

İhtiyati tedbir, delil tespiti ve ihtiyati haciz geçici koruma tedbirlerinin en bilinenlerindendir. Bu konudaki yazılarımızı da ayrıca inceleyebilir, detaylı bilgi için info@karaerinaltay.com adresinden randevu talep edebilirsiniz.

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu alanında uzman avukatları ile birlikte hukuki uyuşmazlığınızın başından sonuna planlı şekilde takip eder, gerekli işlemleri gerçekleştirir. Güncel doktrin ve emsal kararlar eşliğinde takip ettiğimiz uyuşmazlıklarda gerekli yerlerde mütalaa alınır ve süreç yönetimi profesyonel şekilde işletilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Alanında Uzman Bir

Avukat mı Arıyorsunuz ?

Hukuki konularda merak ettiğiniz soruların yanıtına hemen ulaşabilirsiniz..

Call Now ButtonHemen İletişim !