Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari hayatın en büyük gereksinimlerinden olan hız, verimlilik ve güven çerçevesinde müvekkillerine hukuki danışmanlık veren Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu, kuruluştan tasfiyeye, ticari hayatta karşılaşılabilecek her alanda ulusal ve uluslararası boyutta hizmet sunmaktadır. 

Bünyesinde barındırdığı kurumsal kimliğe ve uluslararası vizyona sahip avukatları ile birlikte müvekkillerine raporlama yolu ile hukuki süreçlerinin artılarını ve eksilerini belirtilmektedir. Bu bağlamda takip ettiğimiz her süreç avukat ve müvekkil işbirliği doğrultusunda ilerlemektedir.

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu için önemli olan husus, uyuşmazlıktan önce atılan sağlam adımlardır. Bu nedenle uyuşmazlıktan önce atılan her adımın dikkat ve özenle takip edilerek her türlü açıdan değerlendirilmesini temel prensip olarak kabul etmektedir. Hukuki temelin sağlam olması, uyuşmazlığın çıkması durumunda elin güçlü olmasını sağlayacaktır. 

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu’nun temel amacı hukuki uyuşmazlık çıkmasını engellemek ve uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturmaktır. Bu hususun sağlanabilmesi de ancak temelden itibaren alınan profesyonel hukuki hizmetten geçmektedir. Gerek Türk Mahkemeleri gerekse Tahkim yolu ile müvekkiline en verimli yolun belirlenmesi tek gayedir. Bu bağlamda önemli olan husus müvekkilin kârıdır. 

Bankacılık ve Finans Hukuku'nda Sıkça Sorulan Sorular

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu müvekkillerine ticari hayatta karşılaşabilecekleri her alanda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Tüzel kişiliğin kuruluşundan tasfiyesine kadar karşılaşabileceği her alanda danışmanlık verebilmektedir. Ancak bazı durumlarda müvekkillerimizin kendi iç yapılarında oluşturdukları hukuk departmanları ile bazı hukuk işlemlerini giderdiği görülmekte olup, spesifik alanlarda danışmanlık talep ettiği görülmektedir. Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu olarak müvekkile özel danışmanlık sistemi kurulmaktadır ve her talebe özgü sistem geliştirilmektedir. info@karaerinaltay.com’a başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu tarafından danışmanlık almak ve temsil edilmek istemeniz halinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 71-83. maddeleri gereği avukat ile temsil edilmek istenen işlemler için noter aracılığı ile vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Tüzel kişiliğin temsili için vekalet verilmesi durumunda temsil ve ilzama yetkili kişisi tarafından imza sirküleri ve kimliği ile birlikte notere giderek vekaletname çıkarması gerekmektedir. Ancak vekalet verirken gerekli bilgilerin notere sunulması ve hukuki işlemlerinizin masraf ve verim açısından hız kazanması için vekaletnameye eklenmesi gereken özel yetkiler olabileceğinden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu tarafından temsil edilmek istediğiniz takdirde, bizimle iletişime geçerek vekaletname ile ilgili detaylı bilgiye büromuz ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Sermaye şirketleri limited şirket, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak Türk Ticaret Kanununda sayılmıştır.. Bu bağlamda bir ticari şirkete tüzel kişilik kazandırmadan önce ticari faaliyetinizin ve amacınızın alanında uzman avukatlar tarafından değerlendirilerek sizin için doğru şirket türünün belirlenmesi gerekmektedir.

Ticari hayatın hızına ve amacına verimli şekilde ulaşılabilmesi için şirket türü tercihi oldukça önemlidir. Anonim şirketler ekonomik boyutları ve potansiyelleri gereği devlet tarafından oldukça önemsenir ve kanun koyucu  tarafından da bağlı olduğu hükümler detaylı olarak yürürlüğe sokulmuştur. Aşağıda belirtilen şirket türlerine basarak detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

  • Limited
  • Anonim
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit

Esas sözleşme bir ortaklığın temelini,  anayasasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Esas sözleşme, ortaklığın gidişatında etkin rol oynamaktadır. Ortaklığın kurulması aşamasında ilgili mevzuat çerçevesinde esas sözleşmeye eklenebilecek maddeler ile şirketin iç yapısında denge oluşturulabilir, ileride oluşabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilebilir.

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu, kuruluş aşamasındaki ortaklıkların esas sözleşmesini, alanında uzman avukatlarıyla her müvekkilin kendine özgü hukuki durumu değerlendirildikten sonra düzenlenmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere hukuki alt yapı ileride oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçmek ve ortaklığın ticari amacına en kısa sürede ulaşmasını sağlamaktır.

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu özellikle limited ve anonim şirketlere verdiği danışmanlıklarda modern sistemler ve bağlı olduğu çalışma prensipleri ile hareket etmektedir. Ticari hayatın en önemli özelliği dinamiklerinin hızla değişmesidir. Şirketin yeni dinamiklere adapte olması,  uyuşmazlıktan önce her türlü önlemin alınması ve uyuşmazlığın doğması halinde en verimli yolun çizilmesi Karaer&İnaltay tarafından amaç edinilmiştir.

Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, personel sözleşmeleri, mevzuat değişikliği nedeniyle sözleşme revizyonları, gizlilik anlaşmaları, ticari anlaşmalar, alacak takibi vb. şirket bünyesinde gerçekleşen tüm hukuki işlemler tarafımızca takip edilebilmektedir. 

Şirketlerin kendi yapıları, karşılaştıkları uyuşmazlıkların boyutu ve süreklilik durumlarına göre müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimizde çeşitlilik sunuyoruz. Sürekli bir uyuşmazlık ile karşılaşmayan şirketler, uyuşmazlık yaşadıkları zaman randevu talep ederek görüşme gerçekleştiriyoruz ve uyuşmazlıklarının çözümü için hukuki süreci başlatabiliyoruz.

Uyuşmazlıklarda ya da hukuki işlemlerinde süreklilik yaşayan müvekkillerimiz ile her ay belirlediğimiz zaman dilimlerinde toplantılar gerçekleştiriyor ve danışmanlık hizmetimizde süreklilik ve istikrar yaratıyoruz. Bu bağlamda sizin ihtiyaçlarınız ile doğru orantılı şekilde hizmet sunuyoruz.

Her yıl yayınlanan asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere hizmet verilen şirketin türü, hukuki uyuşmazlıkların kapsamı ve talepleri ve alınan hizmete göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle genel bir ücret belirtilememektedir. Bu nedenle ücrete ilişkin olarak detaylı bilgi için info@karaerinaltay.com adresine e-posta gönderebilir. İletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Due Diligence” kavramı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmıştır. Türkçe çevirisi tam anlam karşılığını vermese de detaylı inceleme/durum tespiti olarak çevrilebilir. Şirketler, birleşme devralma ya da yatırım yapacakları zaman işlem yapacağı platforma dair ciddi araştırma yapılmasını ve platformun pazardaki değerinin tespitini ister. Hem hukuki hem de finansal olarak yapılan bu araştırmaya due diligence denilmektedir. 

Karaer&İnaltay Hukuk Bürosu, yatırım yapılmak istenen platformun hukuki alt yapısını inceler ve atılacak adımlarda oluşabilecek engelleri, eksiklikleri tespit ederek bir rapor hazırlar. Bu hususta örnek vermek gerekirse şirketin akdettiği anlaşmlar, KVKK politikaları, kanuni zorunlulukları, pazar payı, hissedarların hukuki statüsü, genel kurul toplantı tutanakları vb. hukuki işlemler inceleme altına alınarak rapor hazırlanır. Due Diligence kurumsal şirketler için çok ciddi ve zorlu bir yoldur ancak bu durum sadece kurumsal şirketler için değil start-uplar için de geçerlidir. Yapacağınız birleşme-devralma veya yatırım işlemleri için hukuki ve finansal inceleme yaptırmanızda ciddi yarar olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Alanında Uzman Bir

Avukat mı Arıyorsunuz ?

Hukuki konularda merak ettiğiniz soruların yanıtına hemen ulaşabilirsiniz..

Call Now ButtonHemen İletişim !